Jak współpracować inteligentniej, a nie intensywniej

Dzięki analityce firmy mogą ograniczyć koszty współpracy, takie jak przeciążenie personelu obowiązkami czy jego odchodzenie, a także zwiększyć płynące z tej współpracy korzyści.