biznes technologie innowacje
technologiczna strona biznesu
biznes technologie innowacje
najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu
X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
KONKURS: Zostań Mistrzem Innowacyjnej Transformacji

KONKURS: Zostań Mistrzem Innowacyjnej Transformacji

Do 21 sierpnia 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Mistrz Innowacyjnej Transformacji”, organizowanego przez ICAN Institute, wydawcę „MIT Sloan Management Review Polska”.

Jego celem jest wyłonienie liderów cyfrowej transformacji - firm i osób odpowiedzialnych za inicjatywę i wdrożenie projektów technologicznych o znaczącym wpływie na organizację, rynek oraz środowisko. Rozstrzygnięcie konkursu 23 września 2020 r. podczas pierwszej konferencji z cyklu Elite Leadership Program 2020.

Przejście przez cyfrową transformację i zdobycie przewagi w coraz bardziej zdigitalizowanej rzeczywistości to wymagające i pełne wyzwań zadanie. To, w jaki sposób firmy przejdą tę rewolucję, zależy od formalnych i nieformalnych liderów, którzy nadają ton i kierunek zmianom.

Od początku swojego istnienia ICAN Institute, wydawca „MIT Sloan Management Review Polska” – jedynej europejskiej edycji prestiżowego magazynu łączącego perspektywę technologiczną i biznesową – wspiera polskie firmy w budowaniu trwałej przewagi, kreowaniu efektywnego przywództwa i wyprzedzaniu rynkowych trendów, dając najwyższej jakości wiedzę i narzędzia liderom, którym zależy na dynamicznym rozwoju swoich firm. Właśnie dlatego, w ramach konkursu „Mistrz Innowacyjnej Transformacji”, firma ICAN Institute pragnie wyłonić i wyróżnić najlepszych liderów cyfrowej transformacji w Polsce.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy, jak i liderzy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wdrożyli projekt oparty na nowych technologiach. Projekt, który w sposób istotny zwiększył efektywność organizacyjną, rynkową lub miał pozytywny wpływ na środowisko i jakość życia, a jego efektem był spektakularny sukces zdefiniowany w trzech kategoriach:

  1. Technologia i rynek, gdzie wyróżnione zostaną projekty związane z transformacją technologiczną procesów mających istotny wpływ na rynek, klienta oraz otoczenie biznesowe. Mogą one dotyczyć takich obszarów jak: oferta produktowa, kanały komunikacji, sprzedaż czy obsługa posprzedażowa.

  2. Technologia i organizacja, gdzie wyłonione zostaną projekty związane z transformacją technologiczną procesów wewnątrz organizacji, które znacząco poprawiły wskaźniki efektywności funkcjonowania firmy.

  3. Odpowiedzialna technologia, gdzie wyróżnione zostaną najlepsze projekty związane z transformacją technologiczną w obszarze środowiska i społeczeństwa – takie, które w istotny sposób wpłynęły na otoczenie i poprawę jakości życia.

• Pojęcie „technologia” może dotyczyć zarówno rozwiązań o charakterze cyfrowym, systemowym, jak i nowoczesnych wdrożeń w obszarze produkcji.


W ramach powyższych kategorii zostaną wyłonione osoby lub firmy, które zyskają miano: • Mistrza Transformacji (właściciel firmy bądź prezes, osoba decyzyjna nagrodzonego projektu);

• Mistrza Wdrożenia (menedżer odpowiedzialny za wdrożenie nagrodzonego projektu);

• Cyfrowej Organizacji (firma lub zespół odpowiedzialny za wdrożenie nagrodzonego projektu);

• Nagroda Zarządu ICAN Institute. Jak wziąć udział w konkursie? Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do 21 sierpnia 2020 r. Zgłoszenie musi zawierać skan formularza zgłoszeniowego wraz z opisem projektu oraz jego efektów. Formularz jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego przeprowadzona zostanie wstępna selekcja firm do konkursu i późniejsze głosowanie w celu wyłonienia finalistów.

Wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy wysłać na adres mailowy: nagrody@mitsmr.pl w tytule wiadomości wpisując hasło: Mistrz Innowacyjnej Transformacji.

Zgłoszenie trzeba również zapisać w formacie .doc lub .docx i wysłać na adres e mail: nagrody@mitsmr.pl.

WAŻNE TERMINY:

do 21.08.2020 r. – nabór zgłoszeń w ramach pierwszego etapu konkursu

02.01.2020 r. do 22.08.2020 r. – wstępna selekcja zgłoszonych projektów, którą przeprowadzi zespół badawczy ICAN Institute

26.08.2020 r. – głosowanie członków Kapituły, podczas którego wyłonieni zostaną laureaci konkursu

23.09.2020 r. – uroczyste wręczenie statuetek w konkursie (online) podczas pierwszej konferencji z cyklu Elite Leadership Program 2020

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie