Autorzy

Zoran Latinovic

jest wizytującym pracownikiem naukowym w MIT Sloan School of Management.