Autorzy

Will Poindexter

jest partnerem w firmie Bain & Company w Chicago, dla której w obu Amerykach prowadzi warsztaty w zakresie technologii oraz zwinnego zarządzania.