Autorzy

W. Chan Kim

jest profesorem strategii w Institute Européen d’Administration des Affairs – INSEAD.