Autorzy

Steve Blank

Gdy przedsiębiorca Steve Blank wydał w 2005 roku swoją pierwszą książkę The four steps to the epiphany [Cztery kroki ku objawieniu], nie miał pojęcia o tym, że stanie się ona „dokumentem założycielskim” czegoś, co później będzie znane pod nazwą ruchu lean start-up. Jednak 15 lat później idee Blanka na temat klientów oraz tego, jak tworzyć produkty o minimalnej koniecznej funkcjonalności i opłacalności zostały nie tylko przyjęte przez nowych przedsiębiorców na całym świecie, ale także, w coraz większym stopniu, przez liderów w wielkich korporacjach i agencjach rządowych.

Blank, założyciel szeregu start-upów w Dolinie Krzemowej, a obecnie nauczyciel i wykładowca na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Columbia, podjął współpracę z National Science Foundation, by zaprojektować program pod nazwą Innovation Corps (I-Corps), zorientowany na udzielanie pomocy naukowcom na uniwersytetach w komercjalizacji wyników ich badań. Wykorzystując opracowane przez Blanka podejście o nazwie Lean LaunchPad, I-Corps łączy uczenie się poprzez doświadczenie z dobrze znanymi częściami składowymi metodologii lean: szablon modelu biznesowego, model rozwoju klienta oraz zwinny model rozwoju oprogramowania. Obecnie program oferowany jest w ponad stu obiektach w całym kraju i przypisuje mu się przyspieszenie procesu powstawania setek firm.

Wielkie korporacje jednak odkryły, że zastosowanie metodologii lean może być bardziej skomplikowane, niż się spodziewały. Korespondentka „MIT Sloan Management Review” Frieda Klotz przeprowadziła z Blankiem rozmowę o tym, jaki jest obecnie poziom rozwoju metod zarządzania typu lean i jakiego typu nowe wyzwania czekają innowatorów. Oto zredagowana wersja tej rozmowy.