Autorzy

Stephanie L. Woerner

(@sl_woerner) jest badaczką naukową w CISR i współautorką (z Peterem Weillem) książki pt. What’s Your Digital Business Model? Six Questions to Help You Build the Next-Generation Enterprise (Harvard Business Review Press, 2018).