Autorzy

Peter Weill

jest starszym specjalistą w MIT i dyrektorem Centrum Badań Systemów Informatycznych (Center for Information Systems Research – CISR) w MIT Sloan School of Management.