Autorzy

Paweł Kubisiak, redaktor naczelny MIT Sloan Management Review Polska