Autorzy

PAWEŁ KUBISIAK, redaktor naczelny MIT Sloan Management Review Polska