Autorzy

Megan Beck

(@themeganbeck) jest współzałożycielką i przewodniczącą AIMatters.