Autorzy

Marcin Nowakowski

menedżer w polskim oddziale McKinsey & Company