Autorzy

Laurence Morvan

(@laurence_morvan)

jest dyrektorką do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie outsourcingowej i doradczej Accenture.