Autorzy

Klaudia Szostok

Content Marketing Automation Specialist, Salus Controls, przedstawicielka Grupy Roboczej MarTech IAB Polska