Autorzy

John Paul MacDuffie

@jpmacduffie

jest profesorem zarządzania i szefem Program on Vehicle and Mobility Innovation w Wharton’s Mack Institute for Innovation Management.