Autorzy

JASON PONTIN

Starszy partner we Flagship Pioneering Company – bostońskiej firmie, która tworzy i finansuje przedsiębiorstwa rozwiązujące globalne problemy dotyczące zdrowia.

Od 2005 do 2017 pełnił funkcję redaktora naczelnego w „MIT Technology Review”.