Autorzy

Howard Yu

jest autorem publikacji LEAP: How to Thrive in a World Where Everything Can Be Copied [LEAP: jak prosperować w świecie, w którym wszystko można skopiować] (PublicAffairs, 2018), profesorem LEGO ds. zarządzania i innowacji w szwajcarskiej Szkole Biznesu IMD oraz dyrektorem Zaawansowanego Programu Zarządzania (AMP) IMD.