Autorzy

Grzegorz Gołda

Dyrektor Sprzedaży, Cloudware Polska

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył wiedzę na Wydziale Transportu. Swoje umiejętności i wiedzę zdobył rozwijał także na wielu kursach i szkoleniach, w tym w ICAN Institute. Na co dzień zajmuje się planowaniem i wdrażaniem strategii, a także zwiększa efektywność sprzedaży w swoim zespole. Odpowiedzialny za wyniki Sprzedaży, a także ścieżkę rozwoju dla każdego z handlowców. Zarówno z wykształcenia, jak i z predyspozycji, inżynier z pasją do innowacji technologicznych. Obserwuje i analizuje możliwość łączenia nauki i technologii oraz stosowania ich w różnych obszarach biznesowych.