Autorzy

Grzegorz Bednarek

dyrektor zarzą­dza­jący i współzałożyciel FIG.