Autorzy

GARY P. PISANO

jest profesorem administracji biznesu w Harvard Business School.