Autorzy

Eric J. McNulty

Eric J. McNulty jest wicedyrektorem inicjatywy National Preparedness Leadership Initiative (Narodowa Inicjatywa na rzecz Gotowości do Przywództwa), wspólnego programu Szkoły Zdrowia Publicznego im. T.H. Chan na Uniwersytecie Harvarda oraz Szkoły Rządowej im Kennedy’ego. Jest także współautorem publikacji: You’re It: Crisis, Change, and How to Lead When It Matters Most (Teraz Twoja kolej: kryzys, zmiana i jak przewodzić, kiedy nie ma nic ważniejszego od przywództwa).