Autorzy

Barry Libert

jest prezesem firmy z branży uczenia maszynowego AIMatters oraz starszym współpracownikiem ośrodka badawczego SEI Center w Wharton School.