Autorzy

Artur Ekert

Twórca nowszej odmiany kryptografii kwantowej, bazującej na technologii generowania kwantowych stanów splątanych. Chronologicznie wcześniejszą metodą była kryptografia kwantowa oparta na zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, stworzona przez Charles’a Bennetta i Gilles’a Brassarda, jednak to metoda opracowana przez Ekerta – który zresztą nie znał w tamtym czasie pracy Bennetta i Brassarda – jest obecnie częściej wdrażana w zastosowaniach praktycznych.

Artur Ekert urodził się 19 września 1961 roku we Wrocławiu, jednak młodość spędził w Rzeszowie. Studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1985 roku obronił pracę magisterską. Następnie związał się z Uniwersytetem Oxfordzkim, najpierw poprzez roczne stypendium naukowe, a następnie na studiach doktoranckich, które zakończyły się – w 1991 roku – obroną pracy doktorskiej na temat obronił tam rozprawę doktorską, która dotyczyła rozwiązania niezbędnego do stworzenia szyfru idealnego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora fizyki kwantowej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego, Jest także profesorem honorowym Lee Kong Chian na Narodowym Uniwersytecie Singapuru i kieruje tamtejszym Centrum Technologii Kwantowych.

Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę naukową, między innymi w 1995 roku Medalem Maxwella, a w roku 2007 Medalem Hughesa. Profesor Ekert jest także współlaureatem Nagrody Kartezjusza za rok 2004 przyznawanej przez Unię Europejską za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i technologii, zaś w 2019 roku uważany był za jednego z głównych faworytów do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.