Autorzy

Amy Edmondson

jest profesorem przywództwa i zarządzania w Harvard Business School.