Autorzy

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego, Badaczka w Center For Collective Intelligence w MIT w Bostonie

Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji, jest adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Research Fellow w Center for Collective Intelligence w bostońskim Massachusetts Institute of Technology (MIT). W 2014 visiting scholar w New School for Social Research/ Brown University w Nowym Jorku. W 2011 Aleksandra pracowała jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku (2012 jako stypendystka Fulbrighta), gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.