Autorzy

Agnieszka Spólnik

dyrektor Biura Transformacji Bankowości Detalicznej w banku Credit Agricole